23.10.2020 odbył się zbiór poletek kukurydzy w Gospodarstwie Rolnym Państwa Pauliny i Marka Zglec w Kozłowie Starym. Poniżej prezentujemy wyniki oraz film z tego wydarzenia.